– CHÍNH SÁCH BẢO MẬT –

1. Thu thập Thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, đặt hàng, đăng nhập vào tài khoản, hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, và thông tin khác liên quan.

2. Sử dụng Thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xử lý và giao hàng đơn hàng của bạn.
  • Gửi thông báo và cập nhật về đơn hàng, sản phẩm, và dịch vụ.
  • Cung cấp hỗ trợ và giải quyết vấn đề liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm mua sắm của bạn và tùy chỉnh nội dung trang web.

3. Bảo mật Thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, lạc hướng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua internet hoặc phương tiện lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn.

4. Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc theo yêu cầu của luật pháp.

5. Quyền Lựa Chọn

Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc này có thể làm giảm chất lượng trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

6. Cập Nhật Chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra thường xuyên để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua 

Facebook: https://www.facebook.com/PUMEI.guongtheunoi

Instagram: https://www.instagram.com/pumei.guongtheunoi/

Shopee: https://shopee.vn/pumei_guongtheunoi

Website: guongtheunoi.com

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 17/11/2023